Per qué InnovaCima?

La tecnologia afecta als productes o als processos de les empreses que els creen i comercialitzen. Un dels efectes més visibles és que s’escurça el cicle de vida dels productes i per tant altera els mètodes de creació del propi producte, el seu llançament i introducció en els mercats, també afecta a la comercialitzacio, als sistemes de manteniment post venta, etc. És a dir, impacta en totes les operaciones tradicionals que es realitzen a la empresa.

Però també és important assenyalar que també afecta als processos amb els que es produeix o fabrica el producte o servei, ja que les noves técniques o tecnologies s’introdueixen en la producció, la logística de fàbrica, etc.

Les empreses que tenen com a camp d’actuació la tecnologia o que la utilitzen en les seves operacions de forma intensiva, tenen uns factors diferencials en la seva gestió respecte les empreses tradicionals, que condicionen la forma de actuar dels seus directius.

La creativitat és fonamental per a resoldre reptes complexes i liderar el canvi organitzatiu. En els nostres programes de formació i tallers, vosté podrá apendre a construir una cultura que crea inspiració i col·laboració, desenvoluar la seva capacitat de pensar creativament i assegurar que el seu pròxim projecte d’innovació estigui preparat per a l’exit.

Mitjançant programes de formació interactius i discussions dinàmiques que es basen en les últimes teories, vosté i la seva organització aprendran les habilitats, técniques i estrategies que necessiten per a sostenir amb èxit el creixement i assegurar un avantatge competitiu. Els programes es realitzen als voltant de Barcelona o bé online.