Oferim programes de formació i tallers per a empreses que desitgin promoure la creativitat, la innovació i la empreneduria corporativa dins la seva organització.

Els temes que cobreix la formació engloben:

 • Conceptes, tipus i conductors de la innovació
 • La innovació y el esperit empresarial
 • La innovació com a estrategia de negoci
 • Font de oportunitats innovadores
 • Relació entre cicle de vida del producte y la innovació
 • Impacto de la innovació en les personas, productes, processos  i organizacions
 • Estrategias de innovació de les organizacions exitoses

Oferim serveis personalitzats segons les necessitats dels nostres clients,

Els aventatges obtinguts per a les empreses inclouen:

 • Dominar i integrar técniques, instruments i mètodes de gestió necessaris per al desenvolupament de la activitat professional
 • Conéixer i saber utilitzar técniques de gestió de la innovació
 • Comprendre els elements diferencials en la gestió de empreses que tenen un camp d’actuació molt dinàmic com a conseqüència dels canvis tecnològics.
 • Crear aventatges competitus temporals mitjançant la innovació